En procés de tramitació, donarà servici als residus voluminosos procedents de la xarxa d'ecoparcs del Consorci