Autor: President

Al Butlletí Oficial de la Província de València nº  67 del 05/04/2017, s'ha publicat l'anunci del Consorci Pla Zonal de Residus 5, Àrea de Gestió V4 sobre bases i convocatoria del lloc de gerent. En l'apartat ARXIUS i en el Portal de Transparència de la SEU ELECTRÒNICA es pot consultar l'anunci.

En el TAULER D'ANUNCIS de la SEU ELECTRÒNICA podrà descarregar-se el Pla de gestió (en tres fitxers comprimits)