Autor: President

Es publiquen les bases dels XXVIII Premis Literaris Ciutat d'Alzira. El certamen incorpora un nou guardo, el I Premi Internacional Enric Solbes d'album Il.lustrat, patrocinat pel Consorci Ribera-Valldigna. En l'apartat ARXIUS figuren les BASES DEL CONCURS Per a major informacio copie en el navegador del seu ordinador: http://www.bromera.com/fitxa_convocatories/items/ciutat_alzira.html I PREMI INTERNACIONAL ENRIC SOLBES D'?LBUM IL?LUSTRAT CONSORCI RIBERA I VALLDIGNA 1. Poden optar a aquest premi aquelles obres escrites en qualsevol de les lleng?es oficials de la pen?nsula Ib?rica, i tamb? en franc?s o angl?s, que es puguen incloure en la categoria d??lbum il?lustrat infantil, ?s a dir, un relat expressat per mitj? d?imatges i textos que es complementen harm?nicament amb predomini de la part gr?fica. Les obres presentades hauran de promoure el gust per la lectura i l?adquisici? de valors ?tics i socials, amb un ?mfasi especial en el respecte al medi ambient i la natura. 2. Les obres hauran de ser originals i in?dites. No s?admeten adaptacions d?obres sotmeses a propietat intel?lectual, ni premiades en altres concursos. 3. El premi es concedir? a l?autor/a o autors/res del millor projecte d??lbum il?lustrat que s?hi presente. Per projecte s?ent?n que l?obra no ha d?estar finalitzada necess?riament, per? s? que s?ha d?oferir una visi? de conjunt que fa?a veure el resultat final tan aproximat com siga possible. 4. La presentaci? dels projectes es far? mitjan?ant cinc jocs de fotoc?pies, o impressions en bona resoluci?, que reproduiran a color almenys tres dobles p?gines acabades de l??lbum. La resta del projecte pot presentar-se com a esborrany o storyboard que incloga el text de cada p?gina. 5. L?extensi? del projecte acabat ha de ser de 24 o 32 p?gines interiors (sense comptar guardes ni cobertes). 6. L?import del premi convocat per l?Ajuntament d?Alzira, amb el patrocini del Consorci Ribera i Valldigna, ?s de 6.000 ?, i estar? sotm?s a la fiscalitat corresponent. Aquest import s?entendr? com un acompte dels drets d?autor, segons el contracte d?edici? que signar? l?editorial amb la persona guanyadora. 7. Els originals es presentaran amb pseud?nim i s?enviaran amb plica. Les pliques han de contenir el nom, l?adre?a, el correu electr?nic, el tel?fon i una fotoc?pia del document nacional d?identitat de l?autor/a. 8. El termini d?admissi? d?originals acabar? el 16 de setembre del 2016. 9. El jurat estar? format per Anna Ballester, Mar Benegas, Diego G?mez, Josep Gregori i Rosa Mengual. 10. El jurat procedir? a l?obertura de pliques una vegada em?s el veredicte. El fet de participar implica el comprom?s de no optar simult?niament a altres premis amb les obres presentades a concurs, aix? com l?abs?ncia de compromisos editorials previs o simultanis per a les obres esmentades. 11. La concessi? del premi implica que l?autor cedeix en exclusiva al Grup Bromera els drets d?explotaci? de l?obra, que el Grup Bromera publicar? almenys en dues versions: valenciana (Edicions Bromera) i castellana (Algar Editorial). 12. Els treballs no premiats seran destru?ts despr?s de l?adjudicaci? del premi. La participaci? en el Premi Internacional Enric Solbes d??lbum Il?lustrat Consorci Ribera i Valldigna 2016 implica la plena conformitat i acceptaci? d?aquestes bases. 13. El t?tol de l?obra guanyadora es far? p?blic l?11 de novembre de 2016. 14. L?import del premi es far? efectiu despr?s que els autors aporten, en condicions de ser reprodu?da, l?obra totalment finalitzada en el termini de tres mesos a comptar des de la data del veredicte.