ÍNDEX DE CONTINGUTS

  1. EMPLAÇAMENT I DESCRIPCIÓ.
  2. ÀMBIT TERRITORIAL.
  3. ÀMBIT FUNCIONAL.
  4. DADES DEL TRACTAMENT DE R.U.


1. EMPLAÇAMENT I DESCRIPCIÓ.


La planta de TRACTAMENT DE RESIDUS es troba en el terme municipal de Guadassuar partida del Plà (Polígon 6), .I s'accedix a ella per l'eixida de Montortal (ambdós sentits de la A-7), prenent la carretera que conduïx a la Garrofera.

La planta de tractament de R.U. Té un perímetre de 1.145 m. i una extensió de 72.125 m2, dels quals 27.100 m2 corresponen amb superfície construïda, 26.740 m'a2 vials interns de la planta, i la resta a zones enjardinades.

Pujar2. ÀMBIT TERRITORIAL.

A més dels 52 municipis consorciats, que corresponen amb l'àrea de gestió 1 del Pla Zonal X, XI i XII, també vénen municipis de l'àrea de gestió 2 del mateix Pla Zonal, que corresponen amb la comarca de la Costera.

Pujar3. ÀMBIT FUNCIONAL.

La comesa de la Planta de Tractament és rebre tot residu urbà no selectiu (contenidors verds i grisos) per a procedir al seu tractament. El tractament consistix en primer lloc, separar la fracció orgànica del residu, de la que es farà el compost, en segon lloc tenim la recuperació de subproductes, per la que es recuperen per al seu reciclatge les botelles de PET, botelles de PEAD, cartó, vidre i bots fèrrics.

Per mitjà de la planta de tractament s'aconseguix reduir el residu que va a abocador, reciclar els subproductes i reutilitzar la matèria orgànica ara convertida en compost com a abonament.

Pujar4. DADES DEL TRACTAMENT DE R.U.

La planta de tractament de R.U. De Guadassuar va rebre 213.104 Tn al llarg del 2009., sent en els mesos d'estiu quan es produïx un augment en l'entrada de residus, tal com es veu en la següent gràfica.

Pujar