El Perfil del Contractant és l'àrea de la pàina web del Consorci Ribera i Valldigna destinada a la difusió de la informació relativa a la contractació administrativa. Tant les contractacions programades, els anuncis de licitació o d´adjudicació, així com els plecs i la resta de documentacions complementaries dels expedients de contractació, podran ser consultats en aquest espai.

Enllaç-> LICITACIONS

 

CONVOCATÒRIA DE PROCEDIMENT OBERT PER A L´EXPLOTACIÓ TRANSITÒRIA DE LA PLANTA DE COMPOSTATGE DEL PLA ZONAL 5, ÀREA DE GESTIÓ V4 DE LA COMUNITAT VALENCIANA

ACORD JUNTA DE GOVERN D´ADJUDICACIÓ

CONVOCATÒRIA DE PROCEDIMENT OBERT PER A L'ADJUDICACIÓ DEL CONTRACTE DE GESTIÓ DE SERVICIS PÚBLICS DE CONSTRUCCIÓ I EXPLOTACIÓ DE LA INSTAL-LACIÓ 1 DEL PLA ZONAL 5, ÀREA DE GESTIÓ V4

ACORD JUNTA GOVERN ADJUDICACIÓ

ANUNCI ADJUDICACIÓ